Gare --> Classifica Gara Milano Jiu Jitsu Challenge 2021

Sesso Categoria Cintura Peso Posto Atleta
M ADULTO marrone MASSIMI
M ADULTO marrone MASSIMI Eugenio Paolo Micanti
M ADULTO marrone MASSIMI
M ADULTO marrone MASSIMI
Torna in cima