Dettaglio punteggio

Ecaterina Mahu - Punteggio totale: 195

Data Gara Nome Gara Posizione Podio Punteggio
1 2021-11-27 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 1 18
2 2021-11-27 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 2 45
3 2021-12-19 Roma Jiu Jitsu Challenge 2021 1 27
4 2021-12-19 Roma Jiu Jitsu Challenge 2021 2 6
5 2022-03-19 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2022 2 18
6 2022-03-19 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2022 1 81
Torna in cima