Dettaglio punteggio

Ecaterina Mahu - Punteggio totale: 94.5

Data Gara Nome Gara Posizione Podio Punteggio
1 2021-11-27 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 1 27
2 2021-11-27 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 2 67.5
3 2021-12-19 Roma Jiu Jitsu Challenge 2021 1 40.5
4 2021-12-19 Roma Jiu Jitsu Challenge 2021 2 9
5 2022-03-19 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2022 2 27
6 2022-03-19 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2022 1 121.5
Torna in cima