Dettaglio punteggio

Mauro Danesin - Punteggio totale: 82.5

Data Gara Nome Gara Posizione Podio Punteggio
1 2021-11-27 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 3 15
2 2021-11-27 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 2 67.5
Torna in cima