Cintura viola - Uomini - Adulti: Ranking

Nome e Cognome Matricola Cintura Accademia Punti
1 Alessandro Speziali 221284 viola Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 337.5
2 Cristian Gaeta 324768 viola Officine Jiu Jitsu - 2945 189
3 Francesco Cesaro 206590 viola Accademia Kama 157.5
4 Giacomo Martinenghi AVUTDGJ viola Kyoudaido - 4583 108
5 Mauro Danesin 163813 viola CrossFight Academy 82.5
6 Nicholas Nasso 174026 viola Aeterna Jiu Jitsu 72
7 Tommaso DiolosÓ 335397 viola CrossFight Academy 67.5
8 Matteo Parolin 267398 viola Tribe Jiu Jitsu Brunico 6646 45
9 Antonio Giudice 311211 viola Matside Jiu Jitsu - 4301 42
10 Salvatore Fabio De Bari AOYFULR viola Matside Jiu Jitsu - 4301 31.5
11 Danilo Lo Conte 195442 viola Tribe Jiu Jitsu Messina 30
12 Davide Macrý AJTWGTF viola CrossFight Academy 27
13 Federico Infranca AOSJQYB viola Yel Training Club 15
13 Samuele Trov˛ ANBWCPS viola Matside Jiu Jitsu - 4301 15
14 Riccardo Perino AKJEGVM viola Aeterna Jiu Jitsu 6
14 Eugenio Paolo Micanti 170070 viola Team Kurama - 4604 6
Torna in cima