Cintura viola - Uomini - Master: Ranking

Nome e Cognome Matricola Cintura Accademia Punti
1 Rafael Arizala Valencia 162732 viola Centurion - 4000 214.5
2 Luca Leonzi 372927 viola Edmar Jacobina Brazilian Jiu-Jitsu 6951 72
3 Domenico Di Nardo 66554 viola Tribe Jiu Jitsu Pescara 6861 44
4 Giuseppe Dinielli 80614 viola Tribe Jiu Jitsu Bologna 6565 36
5 Diego Iennarella 263710 viola Officine Jiu Jitsu - 2945 27
5 Manfredi Merciai 311489 viola Tribe Jiu Jitsu - 2273 27
6 Daniele Miglio 298124 viola Brutal Jiu Jitsu - 6052 8
7 Stefano Malorgio 201340 viola Budo Clan 6
8 Andrea Corona 176301 viola Tribe Jiujitsu Pordenone 6748 4
9 Fulvio Panarella 39379 viola Rolling Jj Roma - 7241 0
9 Alessandro Ruggiero 75298 viola Tribe Jiu Jitsu Roma Centro 0
Torna in cima