Gare Internazionali --> Elenco

Data: 8 Dicembre
Nome Gara: San Antonio International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship
Luogo: San Antonio
Info Gara:
https://ibjjf.com/championship/san-antonio-international-open-jiu-jitsu/


Data: 07 Dicembre
Nome Gara: Seoul International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship
Luogo: Seoul
Info Gara:
https://ibjjf.com/championship/seoul-international-open-jiu-jitsu/
https://ibjjf.com/championship/seoul-international-open-jiu-jitsu-no-gi/


Data: 25, 26 e 27 Ottobre 2019
Nome Gara: Pan Pacific IBJJF Jiu-Jitsu Championship Gi, No Gi e Kids
Luogo: Melbourne
Info Gara:
https://ibjjf.com/championship/pan-pacific-jiu-jitsu/


Data: 19/20 ottobre 2019
Nome Gara: European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship
Luogo: PalaPellicone Rome
Info Gara:Data: 18/19 ottobre 2019
Nome Gara: Rome Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship
Luogo: PalaPellicone Rome
Info Gara:
Pagine totali: 33 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ]
Torna in cima