Gare Internazionali --> Elenco

Data: 14 e 15 Settembre 2019
Nome Gara: Pan IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship
Luogo: New York
Info Gara:
https://ibjjf.com/championship/pan-jiu-jitsu-no-gi/


Data: 13, 14 e 15 Settembre 2019
Nome Gara: Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championship
Luogo: Tokyo
Info Gara:
https://ibjjf.com/championship/asian-jiu-jitsu-championship/


Data: 7 Settembre 2019
Nome Gara: Geneva International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship GI-NoGI
Luogo: Ginevra
Info Gara:
https://ibjjf.com/championship/geneva-international-open-jiu-jitsu/


Data: 7 Settembre 2019
Nome Gara: Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu – Equipes
Luogo: Rio de janeiro
Info Gara:
https://cbjj.com.br/campeonatos/campeonato-brasileiro-de-jiu-jitsu-equipes/


Data: 7 e 8 Settembre 2019
Nome Gara: Dallas Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship GI-NoGI
Luogo: Denton TX USA
Info Gara:
https://ibjjf.com/championship/dallas-summer-international-open-jiu-jitsu/Pagine totali: 33 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ]
Torna in cima