Ohana Jiu Jitsu

Data Gara Posizione Punti
25/02/2024 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2024 10° 6
08/10/2023 ADRIATICO JIU JITSU CUP 2023 12
05/02/2023 MEDITERRANEO BJJ CUP 2023 8
23/01/2022 BJJ Mediterraneo Cup 2022 15
19/12/2021 Roma Jiu Jitsu Challenge 2021 10° 3
TOTALE 44