Felsina Jiu Jitsu Bologna

Data Gara Posizione Punti
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 96
02/12/2023 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2023 84
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 16
18/12/2022 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022 10° 6
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 40
06/03/2022 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2022 45
TOTALE 287