Jiu Jitsu Club Verona

Data Gara Posizione Punti
06/03/2022 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2022 24
TOTALE 24