Tribe Jiu Jitsu

Data Gara Posizione Punti
07/05/2023 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 36
11/03/2023 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 20
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 48
05/02/2023 MEDITERRANEO BJJ CUP 2023 24
29/05/2022 ITALIAN BJJ OPEN 2022 96
01/05/2022 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2022 30
06/03/2022 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2022 18
27/11/2021 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 50
23/10/2021 Monferrato cup 2021 10° 2
10/07/2021 ITALIAN BJJ OPEN 2021 72
TOTALE 396