Rio Grappling Club

Data Gara Posizione Punti
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 16
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 80
10/07/2021 ITALIAN BJJ OPEN 2021 10° 4
TOTALE 100