Rio Grappling Club Italia

Data Gara Posizione Punti
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 60
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 120
17/09/2023 SARDINIAN OPEN 2023 4
11/03/2023 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 10
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 32
TOTALE 226