No GI, Cintura Nera, Master 2 - Maschio 2022

1

Stefano Mugnaini

Budo Clan Siena

460.5

2

Alessio Bandelloni

Rolling Jj Genova

234

3

Bruno Ivan Tomasetti

CrossFight Academy

225

4

Marco Gavino

Matside Jiu Jitsu

144

5

Stefano Bocchio

Rolling Jj Alessandria

81

6

Simone Arata

Rolling Jj Genova

78

7

Marco Ferretti

Rolling JJ Pordenone

67.5

8

Claudio Lubrano

Flow

21