Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu

Data Gara Posizione Punti
02/04/2023 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2023 16
TOTALE 16