Nemeos Sport Academy

Data Gara Posizione Punti
02/04/2023 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2023 100
11/03/2023 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 8
18/12/2022 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022 108
01/05/2022 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2022 12
19/12/2021 Roma Jiu Jitsu Challenge 2021 10° 3
06/11/2021 Adriatico cup 2021 10° 1
TOTALE 232