Anacoreta Jiu Jitsu

Data Gara Posizione Punti
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 10° 10
17/12/2023 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2023 200
08/10/2023 ADRIATICO JIU JITSU CUP 2023 16
02/04/2023 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2023 20
18/12/2022 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022 54
TOTALE 300