Rua67

Data Gara Posizione Punti
17/09/2023 SARDINIAN OPEN 2023 45
07/05/2023 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 10° 6
02/10/2022 SICILIA JIU JITSU OPEN 2022 24
18/09/2022 SARDINIAN JIU JITSU OPEN 2022 24
TOTALE 99