Sempre Avanti

Data Gara Posizione Punti
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 64
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 150
06/03/2022 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2022 45
TOTALE 259