Aeterna Ju-Jitsu - Agora

Data Gara Posizione Punti
25/02/2024 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2024 48
17/12/2023 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2023 80
11/06/2022 RIMINI JIU JITSU OPEN 2022 24
TOTALE 152