GI, Cintura Nera, Master 1 - Maschio 2021

1

Christian Longo

Anacoreta Jiu Jitsu

594

2

Alberto Schiavi

Rolling Jj Forli (sede centrale)

396

3

Antony Greco

Gracie Barra Chieri 6972

216

4

Ettore Roberto

TRIBE JIU JITSU PADOVA

108

5

Vincenzo Bizzoco

Tribe Jiu Jitsu Bitonto

94.5

6

Nicola Malacarne

Matside Jiu Jitsu

81

7

Jacopo Madaro

Tribe Jiu Jitsu Bitonto

36

8

Ruben Stabile

Cicero Costha Italia

36

9

Giuseppe Volo

Matside Jiu Jitsu

18

10

Illia Pachkovskyi

Batatinha Team

18

11

Emanuel Carnevale

15