GI, Cintura Nera, Master 1 - Maschio 2023

1

Marcus Lima

472.5

2

Angelo Raffaele Rubino

Gp Jiu Jitsu

357

3

Francesco Giovanni Fragalà

Cicero Costha Italia

270

4

Pierluigi Gnocchi

Iron Jiu Jitsu

220.5

5

Roby Rick Peñalosa

Anacoreta Jiu Jitsu

210

6

Christian Longo

Anacoreta Jiu Jitsu

198

7

Matteo Pagani

Infinity JiuJitsu

171

8

Kleiton Agnesio Da Silva Pereira Lima

Batatinha Team

157.5

9

Vincenzo Bizzoco

Tribe Jiu Jitsu Bitonto

139.5

10

Ghenadie Popa

Gp Jiu Jitsu

135

11

Alberto Schiavi

Rolling Jj Forli (sede centrale)

132

12

Mirko Silvestri

Anacoreta Jiu Jitsu

108

13

Danilo Lopes Ribeiro

Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano

108

14

Ettore Roberto

Tribe Jiu Jitsu Padova

96

15

Antony Greco

Gracie Barra Chieri 6972

72

16

Ilic Bosi

Rolling Jj Forli (sede centrale)

54

17

Alessandro Filippi

wolf grappling bjj cascina

52.5

18

Domenico Maieru'

Nemeos Jiu Jitsu

36

19

Antonio Melpignano

Pro Team

36

20

Rodrigo Da Silva

Infinity JiuJitsu

36

21

Vinicius Fonseca Dal Poggetto

33

22

Ruben Stabile

Cicero Costha Italia

30

23

Nicola Malacarne

Matside Jiu Jitsu

27

24

Elhazime Achraf

27

25

Gianni Giacomo Di Stefano

Gracie Barra Chieri 6972

20

26

Andrea Martinelli

20

27

Angelo Marino

Rolling Jj Forli (sede centrale)

18

28

Daniele Lomys

Fight Gym Pistoia

15

29

Jacopo Madaro

Tribe Jiu Jitsu Bitonto

12

30

Illia Pachkovskyi

Batatinha Team

6