GI, Cintura Nera, Master 1 - Maschio 2022

1

Christian Longo

Anacoreta Jiu Jitsu

396

2

Alberto Schiavi

Rolling Jj Forli (sede centrale)

264

3

Antony Greco

Gracie Barra Chieri 6972

144

4

Ettore Roberto

TRIBE JIU JITSU PADOVA

72

5

Vincenzo Bizzoco

Tribe Jiu Jitsu Bitonto

63

6

Nicola Malacarne

Matside Jiu Jitsu

54

7

Jacopo Madaro

Tribe Jiu Jitsu Bitonto

24

8

Ruben Stabile

Cicero Costha Italia

24

9

Illia Pachkovskyi

Batatinha Team

12