Lindsay Capito: GI, Cintura Viola, Adulti - Femmina

Data Gara Categoria Posizione Punti
27/11/2021 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 Senza limiti 45
27/11/2021 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 Assoluto 67.5
TOTALE 112.5