Fabio Pititto: GI, Cintura Nera, Adulti - Maschio

Data Gara Categoria Posizione Punti
19/03/2022 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2022 Medio massimi 3
19/03/2022 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2022 Assoluto 4.5
23/01/2022 BJJ Mediterraneo Cup 2022 Medio massimi 9
23/01/2022 BJJ Mediterraneo Cup 2022 Assoluto 13.5
19/12/2021 Roma Jiu Jitsu Challenge 2021 Medio massimi 3
27/11/2021 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 Medio massimi 5
10/07/2021 ITALIAN BJJ OPEN 2021 Assoluto 6
10/07/2021 ITALIAN BJJ OPEN 2021 Medio massimi 12
TOTALE 56