Nardino Moro: GI, Cintura Viola, Master 2 - Maschio

Data Gara Categoria Posizione Punti
07/05/2023 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 Medio massimi 27
TOTALE 27